Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Spauda

Laikraštis „Mūsų Ignalina"

Viešoji įstaiga "Mūsų Ignalina", įm.k. 300060096
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 Politinė reklama prasidėjus oficialiai rinkimų kam 2013-11-11 cm2 0.97 1.09
2 Politinė reklama, užsakomi straipsniai 2013-11-11 cm2 0.97 1.09 Pasirenkant puslapį- +10 proc,
3 Politinė reklama prasidėjus oficialiai rinkimų kam 2013-11-11 cm2 0.97 1.09 2 ir 3 psl,
4 Užsakomi straipsniai prasidėjus oficialiai rinkimų 2013-11-11 cm2 0.97 1.09
5 Politinė reklama, maketuoti skelbimai 2013-11-11 cm2 1.21 1.45 Pasirenkant puslapį +10%
6 Politinė reklama, užsakomi straipsniai 2013-11-11 cm2 0.97 1.09 Pasirenkant puslapį - +10 proc,
7 Užsakomi straipsniai prasidėjus oficialiai rinkimų 2013-11-11 cm2 0.97 1.09 2 ir 3 psl,

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.