Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Spauda

Savaitraštis „Radviliškio naujienos“

ML PILIETINĖS INICIATYVOS, įm.k. 300150138
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 Tekstiniai nespalvoti psl. 2013-11-11 cm2 1.21 1.21 Reklamos agentūroms nuolaidos netaikomos
2 Tekstiniai spalvoti psl. 2013-11-11 cm2 2.42 2.42 Reklamos agentūroms nuolaidos netaikomos

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.