Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Televizija

UAB "TELEVIZIJOS KOMUNIKACIJOS"

Lietuvos ir Vokietijos uždaroji akcinė bendrovė "TELEVIZIJOS KOMUNIKACIJOS", įm.k. 110694218
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 siužeto gamybos kaina 2013-11-11 min 500 700 Siužeto gamybos kaina priklauso nuo siužeto trukmės
2 Tiesioginis 1-3 asmenų pasisakymas iš studijos 2013-11-11 min 400 600 Pasisakymas iš studijos be vedėjo,pasisakymo trukmė iki 5 min, ne daugiau kaip 3 asmenys
3 Siužeto transliacija per dieną 2013-11-11 Kita 350 500
4 Tiesioginės laidos transliacija iš studijos 2013-11-11 Kita 2000 2000 Laidos trukmė apie 30 min,
5 Reklaminis skydelis tinklalapyje 2013-11-11 Kita 100 100 Skydelio kaina nurodyta savaitei
6 Tiesioginis vieno asmens pasisakymas iš studijos 2013-11-11 min 800 1000 Tiesioginis vieno asmens pasisakymas su vedėju, trukmė nuo 5 iki 10 min

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.