Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Lauko reklama

lauko reklama IN1.LT

UAB "IN Project", įm.k. 300667089
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 Lauko Reklamos Plotai (Stendai/Skydai) Lietuvoje 2013-11-11 Kita 363 544.5 Įkainis priklauso nuo savaitinių plokštumų kiekio. www.in1.lt 8-620-11333 Stendai: 6x3m dydzio. Kaina nurodyta vienai kalendorinei savaitei.

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.