Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Lauko reklama

UAB "PANEVĖŽIO BIČIULIS" lauko videoekranai (ACM)

Uždaroji akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO BIČIULIS", įm.k. 147483343
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 Panevėžio m. lauko video ekranų transliacijų kaina 2013-11-11 sek 0.06 0.06 -
2 Reklaminio video klipo gamyba 2013-11-11 Kita 363 363
3 Stendo nuoma 2013-11-11 Kita 2420 2420
4 Tento pakabinimas/nukabinimas 2013-11-11 Kita 484 484

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
1 uzsakymo nuolaidos 10 užsakant nuo 2000 iki 3000 lt be PVM 2013-11-11
2 uzsakymo nuolaidos 20 užsakant nuo 3001 iki 5000 lt be PVM 2013-11-11
3 uzsakymo nuolaidos 25 užsakant nuo 5001 iki 7000 lt be PVM 2013-11-11
4 uzsakymo nuolaidos 30 užsakant nuo 7001 be PVM ir daugiau 2013-11-11

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.