Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Spauda

Laikraštis „Gimtoji žemė"

Uždaroji akcinė bendrovė "GIMTOJI ŽEMĖ", įm.k. 182883779
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 Reklaminis straipsnis 2013-11-11 cm2 2.9 4.07 Vidiniuose puslapiuose:2,40 Lt + PVM, fiksuota vieta + 20 proc., šeštadienio numeryje + 20 proc.
2 Reklama rėmelyje 2013-11-11 cm2 3.15 4.4 Vidiniuose puslapiuose: 2,60 Lt + PVM, fiksuota vieta + 20 proc., šeštadienio numeryje + 20 proc.
3 Straipsnio parašymas 2013-11-11 Kita 121 121 Vieno puslapio straipsnio parašymas

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.