Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Spauda

Vilkaviškio krašto laikraštis "Santaka"

Uždaroji akcinė bendrovė "Santakos laikraštis", įm.k. 185137471
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 Politinė reklama 2013-11-11 cm2 3 3
2 Politinė reklama (3 psl.) 2013-11-11 cm2 3.9 3.9
3 Politinė reklama internete 2013-11-11 cm2 0.85 1.21 Straipsnis iki 300 cm² – iki 210 Lt + PVM (10 dienų); Maketas iki 200 cm² – iki 200 Lt + PVM (10 dienų); Reklaminis skydelis – 200 Lt + PVM (10 dienų); Bėganti eilutė – 10 Lt + PVM (1 dienai)

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.