Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Lauko reklama

UAB "JCDecaux LIETUVA" lauko reklama

UAB "JCDecaux LIETUVA", įm.k. 110587629
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 Neformatinių išmatavimų sienos nuoma 2013-11-11 Kita 10769 10769 Galioja sienos nuomai Vilniuje. Išmatavimai 10X12.
2 Neformatiniu ismatavimu skydai/sienos 2013-11-11 Kita 4840 7260 Galioja skydams/sienoms, kurių išmatavimai yra: 10X15, 7,8X10,5, 12X8, 7,8X10,5, 9X5
3 Neformatiniu ismatavimu skydai (12X4) 2013-11-11 Kita 3025 3025 Galioja tik Vilniaus miestui
4 Neformatiniai skydai 2013-11-11 Kita 1815 2420 Galioja skydų/sienų išmatavimas: 12X4, 10X4, 6,9X4, 8X4, 6X6, 7,9X3,4, 5X9
5 Kolonų plokštumų nuoma 2013-11-11 Kita 445.5 517.28 Priklauso nuo perkamų plokštumų skaičiaus. Perkant tik centrines ar iškirtinai didesnio matomumo vietas - taikomas iki 150 %antkainis.
6 Stotelių/vitrinų ir kolonų neplaniniai kabinimai 2013-11-11 Kita 30.25 42.35 Taikomas už perkabinimas ir kabinimus ne grafiko metu. Kaina už 1 vnt.
7 Skydų/sienų spauda 2013-11-11 m2 26.62 30.25 Priklausomai nuo perkamų plokštumų skaičiaus.
8 Kolonų plakatų spauda 2013-11-11 Kita 84.7 84.7 Kaina už 1 vnt.
9 Stotelės/vitrinos plakatų spauda 2013-11-11 Kita 48.4 48.4 Spaudos kaina už 1 vnt.
10 Reklaminių skydų/sienų savaitinė nuoma (6X3, 4X6) 2013-11-11 Kita 804.65 1206.98 Priklauso nuo pasirinkto skydo kategorijos (A plius, A) ir bendro skydų/sienų kiekio
11 Stotelių/vitrinų savaitinė plokštumų nuoma 2013-11-11 Kita 277.2 413.82 Priklauso nuo perkamų plokštumų skaičiaus. Perkant išskirtinai tik centrines ar didesnio matomumo vietas, taikomas iki 150 % antkainis.

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.