Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Lauko reklama

UAB "Gijota" lauko reklama

UAB "Gijota", įm.k. 135684819
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 Reklaminio ploto nuoma 18 m² 2013-11-11 Kita 605 665.5 Kaina nurodyta Lt/sav,,priklausomai nuo vietos ir nuomos laikotarpio, Platesnė informacija ir visų lauko reklamos stendų nuotraukos - www.gijota.lt
2 Reklaminio ploto nuoma 75 m² (dešinėje) 2013-11-11 Kita 726 847 Kaina nurodyta greitkelyje, automagistralėje ir kituose Lietuvos miestuose (Lt/sav,), platesnė informacija ir visų lauko reklamos stendų nuotraukos - www.gijota.lt
3 Lipduko gamyba 2013-11-11 m2 72.6 96.8 Kaina nurodyta Lt/m², Platesnė informacija ir visų lauko reklamos stendų nuotraukos - www.gijota.lt
4 Autobokštelio nuoma plakatų kabinimui 2013-11-11 Kita 121 145.2 Kaina nurodyta Lt/val, Platesnė informacija ir visų lauko reklamos stendų nuotraukos - www.gijota.lt
5 Reklaminio ploto nuoma 200 m² 2013-11-11 Kita 1058.75 1588.13 Kaina nurodyta Lt/sav,,priklausomai nuo vietos ir nuomos laikotarpio, Platesnė informacija ir visų lauko reklamos stendų nuotraukos - www.gijota.lt
6 Reklaminio ploto nuoma 3 m² 2013-11-11 Kita 151.25 226.88 Kaina nurodyta Lt/sav,,priklausomai nuo vietos ir nuomos laikotarpio, Platesnė informacija ir visų lauko reklamos stendų nuotraukos - www.gijota.lt
7 Reklaminio ploto nuoma 10 m² 2013-11-11 Kita 302.5 453.75 Kaina nurodyta Lt/sav,,priklausomai nuo vietos ir nuomos laikotarpio, Platesnė informacija ir visų lauko reklamos stendų nuotraukos - www.gijota.lt
8 Maketavimo paslaugos 2013-11-11 Kita 181.5 242 Kaina nurodyta Lt/val, Platesnė informacija ir visų lauko reklamos stendų nuotraukos - www.gijota.lt
9 Kabinimo darbai (40 m²; 60 m²; 72 m²; 200 m²) 2013-11-11 Kita 1936 2904 Kabinimo darbai nurodyti Lt/vnt, Platesnė informacija ir visų lauko reklamos stendų nuotraukos - www.gijota.lt
10 Kabinimo darbai (75 m²) 2013-11-11 Kita 1452 2178 Kabinimo darbai nurodyti greitkelyje, automagistralėje ir kituose Lietuvos miestuose (Lt/vnt,), platesnė informacija ir visų lauko reklamos stendų nuotraukos - www.gijota.lt
11 Kabinimo darbai (24 m²) 2013-11-11 Kita 726 1089 Kabinimo darbai nurodyti Lt/vnt, Platesnė informacija ir visų lauko reklamos stendų nuotraukos - www.gijota.lt
12 Reklaminio ploto nuoma 72 m² 2013-11-11 Kita 1210 1815 Kaina nurodyta Lt/sav,,priklausomai nuo vietos ir nuomos laikotarpio, Platesnė informacija ir visų lauko reklamos stendų nuotraukos - www.gijota.lt
13 Reklaminio ploto nuoma 24 m² 2013-11-11 Kita 816.75 1225.13 Kaina nurodyta Lt/sav,,priklausomai nuo vietos ir nuomos laikotarpio, Platesnė informacija ir visų lauko reklamos stendų nuotraukos - www.gijota.lt
14 Reklaminio ploto nuoma 40m² 2013-11-11 Kita 816.75 1225.13 Kaina nurodyta Lt/sav,,priklausomai nuo vietos ir nuomos laikotarpio, Platesnė informacija ir visų lauko reklamos stendų nuotraukos - www.gijota.lt
15 Reklaminio ploto nuoma 4,5 m² 2013-11-11 Kita 453.75 680.63 Kaina nurodyta Lt/sav,,priklausomai nuo vietos ir nuomos laikotarpio, Platesnė informacija ir visų lauko reklamos stendų nuotraukos - www.gijota.lt
16 Reklaminio ploto nuoma 60 m² 2013-11-11 Kita 847 1058.75 Kaina nurodyta Lt/sav,,priklausomai nuo vietos ir nuomos laikotarpio, Platesnė informacija ir visų lauko reklamos stendų nuotraukos - www.gijota.lt
17 Reklaminio ploto nuoma 75 m² (kairėje) 2013-11-11 Kita 484 605 Kaina nurodyta greitkelyje, automagistralėje ir kituose Lietuvos miestuose (Lt/sav,), platesnė informacija ir visų lauko reklamos stendų nuotraukos - www.gijota.lt
18 Plakato spauda 2013-11-11 m2 21.78 24.2 Kaina nurodyta Lt/m², Platesnė informacija ir visų lauko reklamos stendų nuotraukos - www.gijota.lt
19 Kabinimo darbai (3 m²; 4,5 m²; 10 m²; 18 m²) 2013-11-11 Kita 302.5 453.75 Kabinimo darbai nurodyti Lt/vnt, Platesnė informacija ir visų lauko reklamos stendų nuotraukos - www.gijota.lt

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.