Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Radijas

Saulės radijas

Uždaroji akcinė bendrovė "SAULĖS RADIJAS", įm.k. 145253870
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 Audio klipo gamyba 2013-11-11 Kita 145.2 145.2
2 Audio reklamos transliacija 2013-11-11 sek 1.33 1.69 Priklauso nuo laiko zonos,
3 Agitacinė laida 2013-11-11 min 36.3 36.3 Darbo dienomis nuo 8,00 - 17,30 val,
4 Audio reklamos transliacija 2013-11-11 sek 0.97 1.33 Priklauso nuo laiko zonos,
5 Radijo reportažo gamyba 2013-11-11 Kita 121 121
6 Radijo reportažo transliacija 2013-11-11 min 60.5 60.5

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
1 Nuolaida 20 Užsakant transliacijų , kurių suma nuo 800 - 1500 Lt 2013-11-11
2 nuolaida 1 25 Užsakant transliacijų, kurių suma 1500 - 2500 Lt 2013-11-11

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.