Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Spauda

Savaitraštis "Savaitė"

Uždaroji akcinė bendrovė "SAVAITĖ", įm.k. 124712523
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 Reklama TV programose 2013-11-11 Kita 2420 3146 Reklama TV programose (190x150 mm)+ 30 % už fiksuot vietą
2 Trečias viršelis (visas puslapis) 2013-11-11 Kita 7018 9123.4 Trečias viršelis (visas puslapis)+30% už fiksuotą vietą (konkretus puslapis, viršus, apačia, dešinysis puslapis)
3 Lankstinukų ir skrajučių platinimas nuo 30001 egz 2013-11-11 Kita 0.83 1.21 Lankstinukų ir skrajučių platinimas žurnale "Savaitė"-vieno platinimo tiražas su vienu leidinio numeriu ne mažesnis kaip 20000 egz, ir ne didesnis kaip 40000 egz,- 1 vnt,, išplatinimo kaina nuo 0,30 iki 1 Lt (kaina nustatoma atsižvelgiant į techninius parametrus),
4 Lankstinukų ir skrajučių platinimas (nuo 25001 egz 2013-11-11 Kita 0.56 0.82 Lankstinukų ir skrajučių platinimas žurnale "Savaitė"-vieno platinimo tiražas su vienu leidinio numeriu ne mažesnis kaip 20000 egz, ir ne didesnis kaip 40000 egz,- 1 vnt,, išplatinimo kaina nuo 0,30 iki 1 Lt (kaina nustatoma atsižvelgiant į techninius parametrus),
5 Lankstinukų ir skrajučių platinimas 2013-11-11 Kita 0.36 0.54 Lankstinukų ir skrajučių platinimas žurnale "Savaitė"-vieno platinimo tiražas su vienu leidinio numeriu ne mažesnis kaip 20000 egz, ir ne didesnis kaip 40000 egz,- 1 vnt,, išplatinimo kaina nuo 0,30 iki 1 Lt (kaina nustatoma atsižvelgiant į techninius parametrus),
6 A4 formatas tarp TV programų 2013-11-11 Kita 8470 11011 A4 formatas tarp TV programų+30% už fiksuotą vietą (konkretus puslapis, viršus, apačia, dešinysis puslapis)
7 Ketvirtas viršelis 2/3 psl. 2013-11-11 Kita 9075 11797.5 Ketvirtas viršelis 2/3 psl,+30% už fiksuotą vietą (konkretus puslapis, viršus, apačia, dešinysis puslapis)
8 A3 formatas tarp TV programų 2013-11-11 Kita 19360 25168 A3 formatas tarp TV programų+30% už fiksuotą vietą (konkretus puslapis, viršus, apačia, dešinysis puslapis)
9 Antras viršelis (visas puslapis) 2013-11-11 Kita 7260 9438 Antras viršelis (visas puslapis)+30% už fiksuotą vietą (konkretus puslapis,viršus,apačia,dešinysis puslapis)
10 Teminiai puslapiai (pusė puslapio ) 2013-11-11 Kita 4356 5662.8 Teminiai puslapiai (pusė puslapio )+30% už fiksuotą vietą (konkretus psl,viršus,apačia,dešinysis psl,)
11 Teminiai puslapiai (visas puslapis) 2013-11-11 Kita 8470 11011 Teminiai puslapiai (visas puslapis)-7000 Lt+30% antkainis už fiksuotą vietą (konkretus psl,,viršus,apačia,dešinysis psl,)
12 Vertimas it korektūra 2013-11-11 Kita 121 121 Vertimas it korektūra 1 vnt,- 100 Lt
13 Politinės agitacijos straipsnio parašymas 2013-11-11 Kita 363 363 Politinės agitacijos straipsnio parašymas 1 vnt,-300 Lt

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
1 Fiksuota vieta 30 Fiksuota vieta (konkretus puslapis)viršus,apačia,dešinysis puslapis) 2013-11-11
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.