Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Spauda

Savaitraštis "Ekspress Nedelia" (rusų k.)

Uždaroji akcinė bendrovė "SAVAITĖS EKSPRESAS", įm.k. 123855536
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 A3 formato viršelis leidinio viduryje tarp TV pr. 2013-11-11 Kita 10890 14157 A3 formato viršelis leidinio viduryje (tarp TV programų). +30 % už fiksuotą vietą (konkretus puslapis, viršus, apačia, dešinysis puslapis).
2 Papildomi spalvoti veršeliai. 1 psl. 2013-11-11 Kita 6171 8022.3 Papildomi spalvoti veršeliai. 1 psl.+30 % už fiksuotą vietą (konkretus puslapis, viršus, apačia, dešinysis puslapis).
3 Ketvirtas viršelis 2/3 psl. 2013-11-11 Kita 4840 4840 Ketvirtas viršelis 2/3 psl.
4 Trečias viršelis (pusė puslapio) 2013-11-11 Kita 2783 3617.9 Trečias viršelis (pusė puslapio).+30 % už fiksuotą vietą (konkretus puslapis, viršus, apačia, dešinysis puslapis).
5 Trečias viršelis (visas puslapis) 2013-11-11 Kita 5445 7078.5 Trečias viršelis (visas puslapis).+30 % už fiksuotą vietą (konkretus puslapis, viršus, apačia, dešinysis puslapis).
6 Antras viršelis (pusė puslapio) 2013-11-11 Kita 3146 4089.8 Antro viršelio pusė puslapio.+30 % už fiksuotą vietą (konkretus puslapis, viršus, apačia, dešinysis puslapis).
7 Antras viršelis (visas puslapis) 2013-11-11 Kita 6171 8022.3 Antras viršelis,visas puslapis.+30 % už fiksuotą vietą (konkretus puslapis, viršus, apačia, dešinysis puslapis).
8 Lankstinukų ir skrajučių platinimas nuo 38000 egz. 2013-11-11 Kita 1.04 1.21 Lankstinukų ir skrajučių platinimas žurnale "Ekspress nedelia" -vieno platinimo tiražas su vienu leidinio numeriu ne mažesnis kaip 20000 egz. ir ne didesnis kaip 40000 egz.- 1 vnt. išplatinimo kaina nuo 0,28 Lt iki 1 Lt (kaina nustatoma atsižvelgiant į techninius parametrus).
9 Lankstinukų ir skrajučių platinimas nuo 35000 egz. 2013-11-11 Kita 0.79 1.03 Lankstinukų ir skrajučių platinimas žurnale "Ekspress nedelia" -vieno platinimo tiražas su vienu leidinio numeriu ne mažesnis kaip 20000 egz. ir ne didesnis kaip 40000 egz.- 1 vnt. išplatinimo kaina nuo 0,28 Lt iki 1 Lt (kaina nustatoma atsižvelgiant į techninius parametrus).
10 Lankstinukų ir skrajučių platinimas nuo 30000 egz. 2013-11-11 Kita 0.52 0.77 Lankstinukų ir skrajučių platinimas žurnale "Ekspress nedelia" -vieno platinimo tiražas su vienu leidinio numeriu ne mažesnis kaip 20000 egz. ir ne didesnis kaip 40000 egz.- 1 vnt. išplatinimo kaina nuo 0,28 Lt iki 1 Lt (kaina nustatoma atsižvelgiant į techninius parametrus).
11 Lankstinukų ir skrajučių platinimas nuo 20000 egz. 2013-11-11 Kita 0.34 0.51 Lankstinukų ir skrajučių platinimas žurnale "Ekspress nedelia" vieno platinimo tiražas su vienu leidinio numeriu ne mažesnis kaip 20000 egz. ir ne didesnis kaip 40000 egz.-1 vnt. kaina nuo 0,28 Lt iki 1 Lt (kaina nustatoma atsižvelgiant į techninius parametrus).
12 Vertimas ir korektūra 2013-11-11 Kita 121 121 Vieno straipsnio vertimas ir korektūra.
13 Politinės agitacijos straipsnio parašymas 2013-11-11 Kita 363 363 Politinės agitacijos vieno straipsnio parašymas.
14 Informacinis reklaminis priedas- 1psl. 2013-11-11 Kita 3630 4719 Informacinis reklaminis priedas (po reklaminio bloko), 1 puslapis.+ 30% už fiksuotą vietą.
15 Teminiai psl. nuo 4 psl. iki TV programų,visas psl 2013-11-11 Kita 6897 8966.1 Teminiai psl. publicistinis ir pramoginis žurnalo blokas.Tik maketai,visas psl.+30% už fiksuotą vietą.
16 Teminiuose psl. nuo 4 psl. iki TV programų,0,5 psl 2013-11-11 Kita 3509 4561.7 0,5 psl.,reklama teminiuose psl. publicistiniame ir pramoginiame žurnalo bloke.Tik maketai.+30% priemoka už fiksuotą vietą (pvz. konkretus puslapis,viršus,apačia,dešinysis puslapis)

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
1 Fiksuota vieta 30 Fiksuota vieta (konkretus puslapis,viršus,apačia,dešinysis puslapis). 2013-11-11
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.