Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Spauda

Panevėžio rajono laikraštis "Tėvynė"

PANEVĖŽIO RAJONO BENDRUOMENIŲ SĄJUNGA, įm.k. 168984667
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 politinė reklama 2013-11-11 cm2 3 4 Kvadratinio centimetro kaina priklauso nuo spalvotumo (spalvota ar juodai balta)ir nuo to, kuriame puslapyje bus skelbiama politinė reklama.

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.