Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Televizija

Televizija "Pūkas-TV"

Uždaroji akcinė bendrovė "Pūkas", įm.k. 132950015
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 Dalyvavimas diskusijų laidoje 7.30-10.00 2013-11-11 min 33 45.38 -
2 Reklaminio klipo transliacija 2013-11-11 sek 3.51 4.24 -
3 Dalyvavimas diskusijų laidoje 18.00-21.00 2013-11-11 min 45.38 66.55 -
4 1 asmens pasisakymas iš studijos su vedėju 2013-11-11 min 108.9 145.2 -
5 1 asmens pasisakymas iš studijos be vedėjo 2013-11-11 min 96.8 121 -
6 Televizijos siužeto transliacija 18.00-21.00 2013-11-11 sek 2.44 3.63 -
7 Televizijos siužeto transliacija 7.00-10.00 2013-11-11 sek 1.34 1.61 -
8 Televizijos siužeto gamyba 2013-11-11 sek 1.68 2.27 -

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.