Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Radijas

Radijo stotis "Pūkas-2"

Uždaroji akcinė bendrovė "Pūkas", įm.k. 132950015
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 10 min. interviu, pristatymas 2013-11-11 min 78.65 78.65 -
2 5 min. interviu, pristatymas 2013-11-11 min 108.9 108.9 -
3 2 min. interviu, pristatymas 2013-11-11 min 151.25 151.25 -
4 1 min. interviu, pristatymas 2013-11-11 min 181.5 181.5 -
5 Laidos transliacija iš studijos 20.00-21.00 2013-11-11 min 22 24.2 -
6 Laidos transliacija iš studijos 17.00-18.00 2013-11-11 min 22 24.2 -
7 Laidos transliacija iš studijos 12.00-16.00 2013-11-11 min 39.6 52.43 -
8 Laidos transliacija iš studijos 9.00-12.00 2013-11-11 min 44 60.5 -
9 Radijo reportažo transliacija 2013-11-11 Kita 242 242 -
10 Radijo reportažo gamyba 2013-11-11 Kita 181.5 181.5 -
11 60 sek. audio klipo transliacija 2013-11-11 sek 2.3 3.35 -
12 30 sek. audio klipo transliacija 2013-11-11 sek 2.82 4.19 -
13 15 sek. audio klipo transliacija 2013-11-11 sek 3.95 5.87 -
14 Reklaminio klipo gamyba 2013-11-11 Kita 363 363 -

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.