Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Lauko reklama

Katos lauko vaizdo ekranai

Kooperatinė bendrovė "Katos grupė", įm.k. 300028287
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 10 s klipo transliacijos Panevėžyje 2013-11-11 Kita 0.61 0.61
2 10 s klipo transliacijos Kaune,Vilniuje,Klaipėdoje 2013-11-11 Kita 0.91 0.91
3 20 s klipo transliacijos Šiauliuose 2013-11-11 Kita 1.21 1.21
4 15 s klipo transliacijos Panevėžyje 2013-11-11 Kita 0.91 0.91
5 20 s klipo transliacijos Vilniuje,Kaune,Klaipėdoje 2013-11-11 Kita 1.82 1.82
6 15 s klipo transliacijos Vilniuje,Kaune,Klaipėdoje 2013-11-11 Kita 1.37 1.37
7 10 s klipo transliacijos Šiauliuose 2013-11-11 Kita 0.61 0.61
8 Klipo gamyba 2013-11-11 Kita 847 847
9 15 s klipo transliacijos Šiauliuose 2013-11-11 Kita 0.91 0.91
10 20 s klipo transliacijos Panevėžyje 2013-11-11 Kita 1.21 1.21

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.