Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Spauda

Laikraštis "Šilokarčema"

Viešoji įstaiga "EUROKOMPETENCIJA", įm.k. 300677724
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 Politinė reklama 2013-11-11 cm2 2.3 2.3 Už fiksuotą vietą + 10 procentų. Maketo paruošimas + 5 proc. Politinei reklamai nuolaida netaikoma.
2 Politinės publikacijos parengimas 2013-11-11 Kita 205.7 205.7 Teksto parašymas (2 500 spaudos ženklų)
3 Politinių leidinių platinimas 2013-11-11 Kita 0.18 0.18 Politinių leidinių platinimas kartu su laikraščiu "Šilokarčema"

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.