Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Spauda

Laikraštis „Joniškio dienos“

UAB "Joniškio dienos", įm.k. 302347636
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 Nespalvota reklama 2013-11-11 cm2 1.21 1.21 Visoms politinėms partijoms taikomi vienodi reklamos įkainiai.
2 Spalvota reklama, išskyrus pirmą psl. 2013-11-11 cm2 1.82 1.82 Visoms politinėms partijoms taikomi vienodi reklamos įkainiai.

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.