Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Internetas

www.kurjeris.lt

Uždaroji akcinė bendrovė "Tauragės kurjeris", įm.k. 179760268
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 Kategorija D4 2013-11-11 Kita 423.5 423.5 -
2 Kategorija D3 2013-11-11 Kita 459.8 459.8 -
3 Kategorija D2 2013-11-11 Kita 266.2 266.2 -
4 Kategorija D1 2013-11-11 Kita 242 242 -
5 Kategorija B1 2013-11-11 Kita 605 605 -
6 Kategorija A1 2013-11-11 Kita 1210 1210 -

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.