Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Televizija

Marijampolės televizija

Viešoji įstaiga Marijampolės televizija, įm.k. 151455022
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 Agitacinio reportažo transliacija 3 min. 2013-11-11 Kita 302.5 302.5 Reportažas transliuojamas 1 dieną 3 kartus prieš arba po žinių
2 Tiesioginė transliacija iš susitikimo su rinkėjais 2013-11-11 Kita 6776 6776 2 valandos
3 Tiesioginė pokalbių laida 60 min. 2013-11-11 Kita 2662 2662 Iki 5 dalyvių
4 Tiesioginė pokalbių laida 45 min. 2013-11-11 Kita 2299 2299 Iki 5 dalyvių
5 Tiesioginė pokalbių laida 30 min. 2013-11-11 Kita 1936 1936 Iki 5 dalyvių
6 Laidos "Portretas" transliacija 25 min. 2013-11-11 Kita 423.5 423.5 -
7 Laidos "Portretas" gamyba ir transliacija 25 min. 2013-11-11 Kita 3872 3872 2 transliacijos
8 Agitacinio reportažo transliacija 3 min. 2013-11-11 Kita 423.5 423.5 Reportažas transliuojamas 1 dieną 3 kartus tarp MTV žinių ir rubrikos "Orai"
9 Agitacinio reportažo gamyba ir transliacija 3 mon. 2013-11-11 Kita 1331 1331 Reportažas transliuojamas 1 dieną 3 kartus tarp MTV žinių ir rubrikos "Orai"
10 Agitacinio reportažo gamyba ir transliacija 3 min. 2013-11-11 Kita 907.5 907.5 Reportažas transliuojamas 1 dieną 3 kartus prieš arba po žinių
11 Agitacinis klipas 30 sek. 2013-11-11 Kita 1028.5 1028.5 10 transliacijų
12 Agitacinio klipo transliacija 2013-11-11 sek 4.84 4.84 -

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.