Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Televizija

Lietuvos ryto televizija

Uždaroji akcinė bendrovė "Lietuvos ryto" televizija, įm.k. 122263617
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 Dalyvavimas diskusijų laidoje 2013-11-11 Kita 9680 9680 Apimties nuolaidos pateikiamos pridėtame dokumente
2 Dalyvavimas specialioje rinkiminėje laidoje 2013-11-11 sek 48.4 48.4 Apimties nuolaidos pateikiamos pridėtame dokumente
3 Reklamos gamyba 2013-11-11 sek 42.35 42.35 Apimties nuolaidos pateikiamos pridėtame dokumente
4 Reportažo transliacijos kaina po 16 val. 2013-11-11 sek 96.8 96.8 Apimties nuolaidos pateikiamos pridėtame dokumente
5 1 sekundės transliacija iki 16 val. 2013-11-11 sek 12.1 12.1 Apimties nuolaidos pateikiamos pridėtame dokumente
6 Reportažo transliacijos kaina iki 16 val. 2013-11-11 sek 42.35 42.35 Apimties nuolaidos pateikiamos pridėtame dokumente
7 1 sekundės transliacija po 16 val. 2013-11-11 sek 36.3 36.3 Apimties nuolaidos pateikiamos pridėtame dokumente

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.