Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Lauko reklama

DIZARTO REKLAMA

Uždaroji akcinė bendrovė "DIZARTO REKLAMA", įm.k. 135688073
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 Reklaminiai stendai Kauno m. 2013-11-11 m2 3.99 4.63 Kaina- Kauno miestas- Lt/m², už 1 parą; Žemėlapis internete, http://www,dizartas,lt/nuoma_kaune/
2 Reklaminiai stendai Greitkeliuose 2013-11-11 m2 2.66 3.44 Kaina, Greitkeliai- Lt/m², už 1 parą, Žemėlapis internete, http://www,dizartas,lt/nuoma_uzmiestyje
3 Reklaminio plakato spaudos kaina 2013-11-11 m2 21.78 21.78
4 Reklaminio plakato pakabinimas/ nukabinimas 2013-11-11 m2 10.65 10.65

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.