Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Televizija

Mažeikių KTV

Uždaroji akcinė bendrovė "Roventa", įm.k. 166403711
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 Reklaminio informacinio pranešimo transliacija 2013-11-11 sek 2.42 2.42 Informacinio tekstinio pranešimo su politinės partijos logotipu transliacija (iki 15 sek)
2 Reklaminio informacinio pranešimo gamyba 2013-11-11 sek 121 121 Informacinio tekstinio pranešimo su politinės partijos logotipu (iki 15 sek)gamyba
3 Reklaminio siužeto transliacija 3 2013-11-11 sek 3.03 3.03 Reklaminio siužeto transliacija, kitu pasirinktu laiku (rytinėje ar vakaro programose).
4 Reklaminio siužeto transliacija 2 2013-11-11 sek 4.23 4.23 Reklaminio siužeto ne UAB Roventa gamybos prieš arba po informacinės laidos "Žinios"
5 Reklaminio siužeto transliacija 1 2013-11-11 sek 3.63 3.63 Reklaminio siužeto, gaminto UAB Roventa, transliacija prieš arba po informacinę laidą "Žinios"
6 Reklaminio siužeto gamyba (Nuo 301 iki 600 sek) 2013-11-11 sek 605 605 -
7 Reklaminio siužeto gamyba (Nuo 181 iki 300 sek) 2013-11-11 sek 484 484 -
8 Reklaminio siužeto gamyba (Nuo121 iki 180 sek) 2013-11-11 sek 423.5 423.5 -
9 Reklaminio siužeto gamyba (Nuo 91 iki 120 sek) 2013-11-11 sek 363 363 -
10 Reklaminio siužeto gamyba (Nuo 61 iki 90 sek) 2013-11-11 sek 302.5 302.5 -
11 Reklaminios siužeto gamyba (Nuo 10 iki 60 sek) 2013-11-11 sek 242 242 -

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.