Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Spauda

Laikraštis „Šilutės naujienos“

UAB "Šilutės leidyba", įm.k. 177242177
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 Reklama ar straipsnis 2-3 psl. 2013-11-11 cm2 3.03 3.03 Politinei reklamai skiriami tik spalvoti puslapiai. Užsakovo specialiu pageidavimu reklama ar straipsnis su iliustracijomis gali būti nespalvoti.
2 Reklama ar straipsnis 4-5 psl. 2013-11-11 cm2 2.42 2.42 -
3 Reklama ar straipsnis 6 psl. ir tolimesniuose psl. 2013-11-11 cm2 2.06 2.06 Politinei reklamai skiriami tik spalvoti puslapiai. Užsakovo specialiu pageidavimu reklama ar straipsnis su iliustracijomis gali būti nespalvoti.
4 Reklama ar straipsnis 12 (paskutiniame) psl. 2013-11-11 cm2 3.03 3.03 Politinei reklamai skiriami tik spalvoti puslapiai. Užsakovo specialiu pageidavimu reklama ar straipsnis su iliustracijomis gali būti nespalvoti.
5 Politinių leidinių platinimas 2013-11-11 Kita 0.12 0.12 Nurodyta kaina - už 1 egz. išplatinimą su laikraščiu "Šilutės naujienos".
6 Reklamos publikavimas interneto svetainėje 2013-11-11 Kita 24.2 24.2 Įkainis taikomas reklamos publikavimui interneto svetainėje www.silutesnaujienos.lt, 10 dienų laikotarpiui.
7 Politinio leidinio parengimas 2013-11-11 Kita 968 968 tekstų parengimas (1 spaudos lankas - 4 psl.) - 800 Lt + PVM; tekstų surinkimas (1 spaudos lankas - 4 psl.) - 200 Lt + PVM; maketavimas (4 psl.) - 400 Lt + PVM; tekstų korektūra (1 spaudos lankas - 4 psl.) - 100 Lt + PVM. Jei klientas pageidauja, redakcija gali pasirūpinti leidinio spausdinimu - prie leidinio parengimo kainos bus pridėta spausdinimo kaina, priklausanti nuo leidinio apimties ir tiražo.
8 Politinės reklamos maketo sukūrimas 2013-11-11 Kita 60.5 60.5 Įkainis nurodytas už vieneto kainą.
9 Padėkos (po rinkimų) spausdinimas 1 puslapyje 2013-11-11 cm2 3.63 3.63 -
10 Politinio straipsni parengimas 2013-11-11 cm2 363 363 Kaina nurodyta už 1 puslapio (994 kv. cm) apimties straipsnį.

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.