Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Spauda

Savaitraštis „Lietuvos sveikata"

Uždaroji akcinė bendrovė "MEDIKŲ ŽINIOS", įm.k. 122052125
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 trečias, paskutinis psl. 2013-11-11 cm2 6.05 9.08 Įkainio skirtumas priklauso nuo medžiagos teikėjo/rengėjo. Medžiagą rengia redakcija "Lietuvos sveikata" arba pats užsakovas.
2 vidiniai psl. 2013-11-11 cm2 5.08 7.62 Įkainio skirtumas priklauso nuo medžiagos teikėjo/rengėjo. Medžiagą rengia redakcija "Lietuvos sveikata" arba pats užsakovas.
3 skelbimų psl. 2013-11-11 cm2 3.39 5.08 Įkainio skirtumas priklauso nuo medžiagos teikėjo/rengėjo. Medžiagą rengia redakcija "Lietuvos sveikata" arba pats užsakovas.

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.