Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Internetas

www.ve.lt

UAB Vakarų ekspresas, įm.k. 141405163
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 Rubrika 2013-11-11 Kita 1210 1815
2 Straipsnio publikavimas 2013-11-11 Kita 605 605
3 Reklaminis skydelis 2013-11-11 Kita 3630 3630
4 Reklaminis skydelis 300x250 2013-11-11 Kita 9.68 9.68
5 Rubrika 2013-11-11 Kita 605 605
6 Rubrika 2013-11-11 Kita 4235 6050
7 Reklaminis skydelis 750x200 2013-11-11 Kita 14.52 14.52
8 Reklaminis skydelis 750x100 (200) 2013-11-11 Kita 8.47 8.47
9 Reklaminis skydelis 300x600 (900) 2013-11-11 Kita 16.94 21.78
10 Reklaminis skydelis (visos) 2013-11-11 Kita 3630 4840
11 Reklaminis skydelis 300x250 (visos) 2013-11-11 Kita 1210 1815

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.