Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Televizija

Lietuvos televizija

Viešoji įstaiga "LIETUVOS NACIONALINIS RADIJAS IR TELEVIZIJA", įm.k. 124241078
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 Agitacinio siužeto transl.V l.j. 2013-11-11 sek 18.15 18.15 Daugiau informacijos prisegtame dokumente
2 Agitacinio siužeto transl.IV l.j. 2013-11-11 sek 24.2 24.2 Daugiau informacijos prisegtame dokumente
3 Agitacinio siužeto transl.III l.j. 2013-11-11 sek 48.4 48.4 Daugiau informacijos prisegtame dokumente
4 Agitacinio siužeto transl.II l.j. 2013-11-11 sek 108.9 108.9 Daugiau informacijos prisegtame dokumente
5 Agitacinio siužeto transl.I l.j. 2013-11-11 sek 217.8 217.8 Daugiau informacijos prisegtame dokumente
6 Agitacinio siužeto gamybos kaina 2013-11-11 Kita 3025 3025 Iki 3 min. trukmės agitacinio siužeto gamybos kaina. Ilgesnio siužeto gamybos kaina didėja proporcingai jo trukmei.

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
1 Užsakymo apimties nuolaida 24 Taikoma politinės reklamos (agitacinių siužetų) transliacijoms, kai užsakymo suma nuo 150000 Lt iki 199999 Lt (be PVM) 2013-11-11
2 Užsakymo apimties nuolaida 28 Taikoma politinės reklamos (agitacinių siužetų) transliacijoms, kai užsakymo suma nuo 200000 Lt iki 299999 Lt (be PVM) 2013-11-11
3 Užsakymo apimties nuolaida 30 Taikoma politinės reklamos (agitacinių siužetų) transliacijoms, kai užsakymo suma nuo 300000 Lt iki 399999 Lt (be PVM) 2013-11-11
4 Užsakymo apimties nuolaida 33 Taikoma politinės reklamos (agitacinių siužetų) transliacijoms, kai užsakymo suma nuo 400000 Lt (be PVM) 2013-11-11
5 Užsakymo apimties nuolaida 33 Taikoma politinės reklamos (agitacinių siužetų) transliacijoms, kai užsakymo suma nuo 400000 Lt (be PVM) 2013-11-11
6 Užsakymo apimties nuolaida 10 Taikoma politinės reklamos (agitacinių siužetų) transliacijoms, kai užsakymo suma nuo 20000 Lt iki 29999 Lt (be PVM) 2013-11-11
7 Užsakymo apimties nuolaida 12 Taikoma politinės reklamos (agitacinių siužetų) transliacijoms, kai užsakymo suma nuo 30000 Lt iki 39999 Lt (be PVM) 2013-11-11
8 Užsakymo apimties nuolaida 14 Taikoma politinės reklamos (agitacinių siužetų) transliacijoms, kai užsakymo suma nuo 40000 Lt iki 49999 Lt (be PVM) 2013-11-11
9 Užsakymo apimties nuolaida 16 Taikoma politinės reklamos (agitacinių siužetų) transliacijoms, kai užsakymo suma nuo 50000 Lt iki 69999 Lt (be PVM) 2013-11-11
10 Užsakymo apimties nuolaida 18 Taikoma politinės reklamos (agitacinių siužetų) transliacijoms, kai užsakymo suma nuo 70000 Lt iki 99999 Lt (be PVM) 2013-11-11
11 Užsakymo apimties nuolaida 20 Taikoma politinės reklamos (agitacinių siužetų) transliacijoms, kai užsakymo suma nuo 100000 Lt iki 149999 Lt (be PVM) 2013-11-11

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
1 Vietos pasirinkimas reklaminiame bloke 30 Vietos pasirinkimas (pirma, antra, priešpaskutinė, paskutinė ir kitos spec. pozicijos) reklaminiame bloke. 2013-11-11
2 Skubus pateiktos reklaminės medžiagos transl. 30 Skubiu laikomas užsakymas, pateikiamas reklamos skyriui 1 darbo dieną prieš transliaciją, po 10 val. 2013-11-11
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.