Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Spauda

Laikraštis „Miesto laikraštis"

Uždaroji akcinė bendrovė "REGIONAS", įm.k. 122210251
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 2-as ir 3-ias, vidiniai tekstiniai, paskutinis psl 2013-11-11 cm2 3.03 3.93 -
2 Reklaminiai, klasifikuotų skelbimų puslapiai 2013-11-11 cm2 2.06 2.87 Straipsniai nespausdinami, maketo dydis ne daugiau kaip 300 kv.cm.

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.