Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Internetas

www.knypava.lt (iki 2013 m.)

Uždaroji akcinė bendrovė "Rygveda", įm.k. 210629050
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 Bėganti eilutė 2013-11-11 Kita 24.2 36.3 -
2 Reklaminis straipsnis "Tema" 2013-11-11 Kita 242 242 -
3 Reklaminis straipsnis "Nuomonė" 2013-11-11 Kita 121 121 -
4 Reklaminis skydelis 2013-11-11 Kita 363 363 392X72 pix,
5 Reklaminis skydelis 2013-11-11 Kita 242 242 250X250 pix.
6 Reklaminis skydelis 2013-11-11 Kita 145.2 145.2 250X120 pix.

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.