Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Internetas

www.vz.lt

Uždaroji akcinė bendrovė "VERSLO ŽINIOS", įm.k. 110682810
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 Reklaminis blokas 1 savaitei 2013-11-11 Kita 847 1210
2 Reklaminis blokas 1 mėnesiui 2013-11-11 Kita 1694 2420
3 Reklaminis blokas 1 dienai 2013-11-11 Kita 605 847
4 Dinaminis reklaminis skydelis papil. pozicijose 2013-11-11 Kita 7.26 9.68
5 Dinaminis reklaminis skydelis pagrind. pozicijose 2013-11-11 Kita 12.1 18.15

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.