Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Spauda

Dienraštis „Verslo žinos"

Uždaroji akcinė bendrovė "VERSLO ŽINIOS", įm.k. 110682810
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 Spalvotos reklamos įkainis 2013-11-11 cm2 8.47 8.47 Spalvota reklama
2 Žurnaliniame priede 2013-11-11 cm2 8.47 8.47 Spalvota reklama
3 Nemokamai platinamuose prieduose/leidiniuose "Mano 2013-11-11 cm2 4.84 4.84 Tik nemokamai platinamuose leidiniuose/prieduose "Mano"
4 Nespalvotos reklamos įkainis 2013-11-11 cm2 6.05 6.05 Nespalvota reklama

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.