Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Televizija

Panevėžio regiono televizija

UAB "Panevėžio regiono televizija", įm.k. 147027813
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 Vaizdo klipo transliacija 2013-11-11 sek 2.42 2.42 Viena transliacija
2 Reportažo transliacija 2013-11-11 min 151.25 151.25 Viena premjerinė ir penki pakartojimai
3 Reportažo iki 4 min gamyba 2013-11-11 Kita 242 242 -
4 25min. TV laidos transliacija 2013-11-11 Kita 2420 2420 Viena premjerinė ir penki kartojimai

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.