Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Spauda

Laikraštis „Kalvotoji žemaitija"

Uždaroji akcinė bendrovė laikraščio "Kalvotoji žemaitija" redakcija, įm.k. 180152188
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 straipsniai spalvotuose psl. (antr.,ketv.nr.) 2013-11-11 cm2 2.8 2.8 -
2 straipsniai nespalvotuose psl. (antr.,ketv.nr.) 2013-11-11 cm2 1.69 1.69 -
3 reklama nespalvotuose psl. (antr., ketv. nr.) 2013-11-11 cm2 2.21 2.21 -
4 reklama spalvotuose psl. (antr., ketv.nr.) 2013-11-11 cm2 3.4 3.4 -
5 reklama, straipsniai nespalvotuose psl. (šešt.nr.) 2013-11-11 cm2 3 3 -
6 reklama, straipsniai spalvotuose psl. (šešt.nr.) 2013-11-11 cm2 3.61 3.61 -

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.