Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Spauda

Laikraštis „Šviesa"

Uždaroji akcinė bendrovė "Jurbarko šviesa", įm.k. 158273111
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 Reklama internete - straipsnis 2013-11-11 Kita 60.5 60.5 Straipsnis, spausdintas laikraštyje "Šviesa", savaitė,
2 Reklama internete - straipsnis 2013-11-11 Kita 242 242 Užsakomasis straipsnis, savaitė
3 Reklama internete - reklaminis skydelis 2013-11-11 Kita 96.8 96.8 Puslapio kairėje, 160x90, savaitė
4 Reklama internete - reklaminis skydelis 2013-11-11 Kita 121 121 Puslapio dešinėje, 190x130, savaitė
5 Reklama inernete - reklaminis skydelis 2013-11-11 Kita 242 242 Puslapio viršuje prie logotipo, 635x90, savaitė
6 Reklama internete - bėganti eilutė pusl. viršuje 2013-11-11 Kita 121 121 savaitė
7 Politinė reklama laikraštyje 2013-11-11 cm2 3 3 Nuolaidos netaikomos

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.