Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Televizija

Televizija TV1

Uždaroji akcinė bendrovė "LAISVAS IR NEPRIKLAUSOMAS KANALAS", įm.k. 123026090
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 200 s trukmės pasisakymas TV1 2013-11-11 sek 3509 3509 Sąlygos pridedamoje rinkmenoje
2 Reklama TV1 televizijoje Geriausiu laiku 2013-11-11 sek 8.11 12.1 Nuolaidos pridedamoje rinkmenoje
3 Reklama TV1 televizijoje Dienos laiku 2013-11-11 sek 4.05 6.05 Nuolaidos pridedamoje rinkmenoje

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.