Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Televizija

Televizija LNK

Uždaroji akcinė bendrovė "LAISVAS IR NEPRIKLAUSOMAS KANALAS", įm.k. 123026090
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 200 s trukmės pasisakymas LNK 2013-11-11 Kita 21780 21780 Sąlygos pridedamoje rinkmenoje
2 Dalyvavimas diskusijų laidoje LNK 2013-11-11 Kita 35090 35090 Sąlygos pridedamoje rinkmenoje
3 Reportažas LNK Žiniose 2013-11-11 sek 193.6 193.6 Sąlygos pridedamoje rinkmenoje
4 Reklama LNK televizijoje Geriausiu laiku 2013-11-11 sek 89.18 133.1 Nuolaidos pridedamoje rinkmenoje
5 Reklama LNK televizijoje Popiečio ir Nakties laiku 2013-11-11 sek 48.64 72.6 Nuolaidos pridedamoje rinkmenoje
6 Reklama LNK televizijoje Dienos laiku 2013-11-11 sek 32.43 48.4 Nuolaidos pridedamoje rinkmenoje
7 Reklama LNK televizijoje Ryto laiku 2013-11-11 sek 12.16 18.15 Nuolaidos pridedamoje laikmenoje

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.