Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Internetas

www.ziniuradijas.lt

UAB "ŽINIŲ RADIJAS", įm.k. 125834131
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 Reklamos skydelio 750×100 px publikavimas 2013-11-11 Kita 36.3 36.3 Kaina už 1000 parodymų. Publikuojama kelių klientų reklama pakaitomis
2 Video reklama iki 10 sek. laidų archyve 2013-11-11 sek 48.4 60.5 Transliuojama tiesioginės transliacijos metu. Reklamos prasukti negalima. Transliuojama atidarius tiesioginės transliacijos langą. Transliuojama kelių klientų reklama pakaitomis.
3 Video reklama iki 10 sek. tiesioginės transliacij. 2013-11-11 sek 67.76 84.7 Transliuojama tiesioginės transliacijos metu. Reklamos prasukti negalima. Transliuojama atidarius tiesioginės transliacijos langą. Transliuojama kelių klientų reklama pakaitomis.
4 Reklamos skydelio 250×250 px vidiniame puslapyje 2013-11-11 Kita 18.15 18.15 Kaina už 1000 parodymų. Publikuojama kelių klientų reklama pakaitomis.
5 Reklamos skydelio 250×600 px vidiniame puslapyje 2013-11-11 Kita 22.99 22.99 Kaina už 1000 parodymų. Publikuojama kelių klientų reklama pakaitomis.
6 Reklamos skydelio 750×100 px vidiniame puslapyje 2013-11-11 Kita 24.2 24.2 Kaina už 1000 parodymų. Publikuojama kelių klientų reklama pakaitomis.
7 Reklamos skydelio 250×250 px publikavimas 2013-11-11 Kita 24.2 24.2 Kaina už 1000 parodymų. Publikuojama kelių klientų reklama pakaitomis.
8 Reklamos skydelio 250×600 px publikavimas 2013-11-11 Kita 30.25 30.25 Kaina už 1000 parodymų. Publikuojama kelių klientų reklama pakaitomis.
9 Audio reklamos publikavimas laidų archyve 2013-11-11 Kita 29.04 43.56 Audio reklamos 21 -30s publikavimas garsiniame laidų archyve, Grojama atidarius bet kurį laidų archyvo įrašą, Taikomos nuolaidos prisegtame dokumente,
10 Audio reklamos publikavimas laidų archyve 2013-11-11 Kita 21.3 31.94 Audio reklamos 11 iki 20s publikavimas garsiniame laidų archyve, Grojama atidarius bet kurį laidų archyvo įrašą, Taikomos nuolaidos prisegtame dokumente,
11 Audio reklamos publikavimas garsiniame archyve 2013-11-11 sek 14.52 21.78 Audio reklamos iki 10s publikavimas garsiniame laidų archyve, Grojama atidarius bet kurį laidų archyvo įrašą, Taikomos nuolaidos prisegtame dokumente,
12 Straipsnių publikavimas vidiniame puslapyje. 2013-11-11 Kita 290.4 363 Straipsnių publikavimas vidiniame puslapyje, Dvi dienas straipsnis publikuojamas pirmoje pozicijoje, Straipsniai publikuojami iki rinkimų agitacijos pabaigos, Taikomos nuolaidos prisegtame dokumente, Išskirtinės pozicijos galimybės nėra

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.