Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Radijas

Žinių radijas

UAB "ŽINIŲ RADIJAS", įm.k. 125834131
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 5 min. laida 2013-11-11 min 605 605 1 transliacija tarp 13-15 val. Dalyvauja vienos partijos atstovai.
2 13 min. laida 2013-11-11 min 1669.8 1669.8 Dalyvauja vienos partijos atstovas. 1 transliacija tarp 13-15 val.
3 1 min. trukmės informacinis pranešimas 2013-11-11 Kita 968 1452 Interviu su partijos atstovu, Transliacijų laiką parenka radijas
4 40 min trukmės diskusija 2013-11-11 Kita 1210 1210 Laidos transliacijos laikas tarp 15-21 val, Dalyvauja dviejų partijų atstovai,
5 40 min. tukmės diskusija 2013-11-11 Kita 2178 2178 Laidos transliacijos laikas tarp 6-13 val, Dalyvauja dviejų partijų atstovai,
6 13 min. trukmės radijo laida 2013-11-11 Kita 2178 2178 Interviu/pokalbis su vienos partijos atstovu/atstovais, Transliavimo laiką parenka radijas,
7 5 min. trukmės radijo laida 2013-11-11 Kita 968 1452 Interviu su vienos partijos atstovu, Kaina priklauso nuo transliavimo laiko,
8 Reklamos transliacijos E klausomumo zonoje 2013-11-11 sek 1.94 2.9 Reklamos klipo kaina priklauso nuo trukmės, Zonų išsidėstymas ir taikomos nuolaidos prisegtame dokumente,
9 30 s. trukmės informacinis pranešimas 2013-11-11 Kita 580.8 871.2 Informacinis pranešimas be interviu, Transliacijų laiką parenka radijas
10 Reklamos transliacijos A klausomumo zonoje 2013-11-11 sek 6.78 10.16 Reklamos klipo kaina priklauso nuo trukmės, Zonų išsidėstymas ir taikomos nuolaidos prisegtame dokumente,
11 3 min. trukmės informacinis pranešimas 2013-11-11 Kita 2420 3630 Interviu su partijos atstovu, Transliacijų laiką parenka Radijas
12 Reklamos transliacijos D klausomumo zonoje 2013-11-11 sek 2.91 4.36 Reklamos klipo kaina priklauso nuo trukmės, Zonų išsidėstymas ir taikomos nuolaidos prisegtame dokumente,
13 Reklamos transliacijos C klausomumo zonoje 2013-11-11 sek 3.87 5.81 Reklamos klipo kaina priklauso nuo trukmės, Zonų išsidėstymas ir taikomos nuolaidos prisegtame dokumente,
14 Reklamos transliacijos B klausomumo zonoje 2013-11-11 sek 4.84 7.26 Reklamos klipo kaina priklauso nuo trukmės, Zonų išsidėstymas ir taikomos nuolaidos prisegtame dokumente,
15 40 min trukmės pokalbis/interviu 2013-11-11 Kita 2299 2299 Laidos transliacijos laikas tarp 15-21 val, Dalyvauja vienos partijos atstovas/atstovai,
16 40 min. trukmės pokalbis/interviu 2013-11-11 Kita 4114 4114 Laidos transliacijos laikas tarp 6-13 val, Dalyvauja vienos partijos atstovas/atstovai,

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.