Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Spauda

Laikraštis "Gimtasis Rokiškis"

Uždaroji akcinė bendrovė "Gimtasis Rokiškis", įm.k. 173030846
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 reklama, j.b., šeštad. 2013-11-11 cm2 4.72 4.72
2 straipsnis, d.d. 2013-11-11 cm2 3.39 3.39
3 reklaminis skydelis www.grokiskis.lt, mėnesiui 2013-11-11 Kita 181.5 181.5 200x100, 1 d, 5 Lt + PVM
4 reklaminis skydelis www.grokiskis.lt, mėnesiui 2013-11-11 Kita 272.25 272.25 750x100, 1 d, 7,5 Lt+ PVM
5 reklama, spalv., šeštad. 2013-11-11 cm2 5.66 5.66
6 maketų kūrimas su redagavimu 2013-11-11 Kita 120 120 kai nespausdinama laikraštyje, A3
7 maketų kūrimas be redagavimo 2013-11-11 Kita 60 60 kai nespausdinama laikraštyje, A3
8 straipsnis www.grokiskis.lt, savaitei 2013-11-11 Kita 423.5 423.5 kai spausdinamas ir laikraštyje
9 lankstinukų, žurnalų platinimas, vnt. 2013-11-11 Kita 0.61 0.61 Rokiškio mieste ir rajone
10 reklama, d.d. 2013-11-11 cm2 3.63 3.63
11 straipsnis, spalv., šeštad. 2013-11-11 cm2 5.29 5.29
12 straipsnis, j.b., šeštad. 2013-11-11 cm2 4.4 4.4

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.