Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Internetas

www.infopol.lt

VšĮ "Infopol", įm.k. 300677311
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 Pozicija 4 (skelbimas bėgančioje eilutėje) 2013-11-11 Kita 30 30 Kaina 24 val.
2 Pozicija 3 (skydelis 150x200 pxl) 2013-11-11 Kita 1000 1000 Kaina 1 mėn.
3 Pozicija 3 (skydelis 150x200 pxl) 2013-11-11 Kita 100 100 Kaina 24 val.
4 Pozicija 3 (skydelis 150x200 pxl) 2013-11-11 Kita 150 150 10 000 parodymų kaina
5 Pozicija 3 (skydelis 150x200 pxl) 2013-11-11 Kita 50 50 1000 parodymų kaina
6 Pozicija 2 (skydelis 150x100 pxl) 2013-11-11 Kita 350 350 Kaina 1 sav.
7 Pozicija 2 (skydelis 150x100 pxl) 2013-11-11 Kita 850 850 Kaina 1 mėn.
8 Pozicija 2 (skydelis 150x100 pxl) 2013-11-11 Kita 100 100 Kaina 24 val.
9 Pozicija 2 (skydelis 150x100 pxl) 2013-11-11 Kita 200 200 10 000 parodymų kaina
10 Pozicija 1 (skydelis 750x100 pxl) 2013-11-11 Kita 2500 2500 Kaina visam rinkimų kampanijos laikotarpiui
11 Pozicija 1 (skydelis 750x100 pxl) 2013-11-11 Kita 100 100 1000 parodymų kaina
12 Pozicija 1 (skydelis 750x100 pxl) 2013-11-11 Kita 1500 1500 Kaina 1 mėn.
13 Pozicija 1 (skydelis 750x100 pxl) 2013-11-11 Kita 450 450 Kaina 1 sav.
14 Pozicija 1 (skydelis 750x100 pxl) 2013-11-11 Kita 120 120 Kaina 24 val.
15 Pozicija 1 (skydelis 750x100 pxl) 2013-11-11 Kita 500 500 10 000 parodymų kaina
16 Audioreklama rubrikoje IFOPOL.FM 2013-11-11 sek 800 800 Kaina 240 sek./1 mėn.
17 Straipsnis 2013-11-11 Kita 800 800 Straipsnis iki 3000 ženklų + notrauka rubrikoje „RINKIMAI 2011“. Kaina 1 mėn.
18 Pozicija 5 (skydelis 468x iki 100 pxl) 2013-11-11 Kita 3500 3500 Kaina visam rinkimų kampanijos laikotarpiui
19 Audioreklama rubrikoje IFOPOL.FM 2013-11-11 sek 3500 3500 Kaina visam rinkimų kampanijos laikotarpiui(iki 240 sek.)
20 Skydelis (300x150 pxl) visuose tekstuose 2013-11-11 Kita 2000 2000 Kaina 1 mėn.
21 Skydelis (300x150 pxl) visuose tekstuose 2013-11-11 Kita 800 800 Kaina 1 sav.
22 Skydelis (300x150 pxl) visuose tekstuose 2013-11-11 Kita 150 150 Kaina 24 val.
23 Skydelis (300x150 pxl) visuose tekstuose 2013-11-11 Kita 10000 10000 Kaina visam rinkimų kampanijos laikotarpiui
24 Pozicija 6 (skydelis nuo 145 iki 750x145 pxl) 2013-11-11 Kita 800 800 Kaina 1 mėn.
25 Pozicija 6 (skydelis nuo 145 iki 750x145 pxl) 2013-11-11 Kita 450 450 Kaina 1 sav.
26 Pozicija 6 (skydelis nuo 145 iki 750x145 pxl) 2013-11-11 Kita 100 100 Kaina 24 val.
27 Pozicija 5 (skydelis 468x iki 100 pxl) 2013-11-11 Kita 1800 1800 Kaina 1 mėn.
28 Pozicija 5 (skydelis 468x iki 100 pxl) 2013-11-11 Kita 600 600 1 sav.
29 Videoreklama pagrindiniame puslapyje 2013-11-11 sek 3000 3000 Videoreklama pagrindiniame puslapyje rubrikoje „RINKIMAI 2011“ (iki 120 sekundžių). Kaina 1 mėn.
30 Aktyvi nuoroda-žodis 2013-11-11 Kita 3000 3000 Kaina visam rinkimų kampanijos laikui nuo 2010 m. lapkričio 10 d. iki 2011 m. vasario 25 d. visuose tekstuose. Žodžiai: Rinkim(...), Liet(...), Savivaldyb(..), Balsavim(...), Kandidat(...), Partij(...), Program(...), partijos pavadinimas.
31 Straipsnis 2013-11-11 Kita 1100 1100 Straipsnis iki 3000 ženklų + nuotrauka kitose rubrikose.Kaina 1 mėn.
32 Straipsnis 2013-11-11 Kita 560 560 Straipsnis iki 3000 ženklų + nuotrauka kitose rubrikose. Kaina 1 sav.
33 Straipsnis 2013-11-11 Kita 120 120 Straipsnis iki 3000 ženklų + nuotrauka kitose rubrikose. Kaina 24 val.
34 Straipsnis 2013-11-11 Kita 250 250 Straipsnis iki 3000 ženklų + notrauka rubrikoje „RINKIMAI 2011“. Kaina 1 sav.
35 Straipsnis 2013-11-11 Kita 80 80 Straipsnis iki 3000 ženklų + notrauka rubrikoje „RINKIMAI 2011“. Kaina 24 val.
36 Straipsnis 2013-11-11 Kita 300 300 Straipsnis iki 3000 ženklų + notrauka rubrikoje „Dienos naujienos“.Kaina 24 val.
37 Videoreklama pagrindiniame puslapyje 2013-11-11 sek 1000 1000 Videoreklama pagrindiniame puslapyje rubrikoje „RINKIMAI 2011“ (iki 120 sekundžių). Kaina 1 sav.
38 Videoreklama pagrindiniame puslapyje 2013-11-11 sek 250 250 Videoreklama pagrindiniame puslapyje rubrikoje „RINKIMAI 2011“ (iki 120 sekundžių). Kaina 24 val.
39 Audioreklama rubrikoje IFOPOL.FM 2013-11-11 sek 250 250 Kaina iki 240 sek./1 sav.
40 Pozicija 3 (skydelis 150x200 pxl) 2013-11-11 Kita 400 400 Kaina 1 sav.
41 Pozicija 2 (skydelis 150x100 pxl) 2013-11-11 Kita 1000 1000 Kaina visam rinkimų kampanijos laikotarpiui
42 Pozicija 2 (skydelis 150x100 pxl) 2013-11-11 Kita 50 50 1000 parodymų kaina
43 Videoreklama pagrindiniame puslapyje 2013-11-11 sek 5000 5000 Videoreklama pagrindiniame puslapyje rubrikoje „RINKIMAI 2011“ (iki 120 sekundžių. Kaina visam rinkimų kampanijos laikotarpiui.
44 Audioreklama rubrikoje IFOPOL.FM 2013-11-11 sek 50 50 Kaina 240 sek./24 val.
45 Pozicija 6 (skydelis nuo 145 iki 750x145 pxl) 2013-11-11 Kita 1500 1500 Kaina visam rinkimų kampanijos laikotarpiui
46 Pozicija 5 (skydelis 468x iki 100 pxl) 2013-11-11 Kita 200 200 Kaina 24 val.
47 Pozicija 4 (skelbimas bėgančioje eilutėje) 2013-11-11 Kita 560 560 Kaina 1 mėn.
48 Pozicija 4 (skelbimas bėgančioje eilutėje) 2013-11-11 Kita 180 180 1 sav.

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.