Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Spauda

Dienraštis „Vakarų ekspresas“

UAB Vakarų ekspresas, įm.k. 141405163
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 Skrajučių platinimas 2013-11-11 Kita 0.18 0.18 -
2 Paskutisnis psl. 2013-11-11 cm2 10.89 14.16 -
3 Reklaminia psl. 2013-11-11 cm2 3.63 4.72 -
4 tekstiniai psl. 2013-11-11 cm2 7.26 9.44 -

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.