Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Internetas

www.kaunodiena.lt

UAB "Diena Media News", įm.k. 133348410
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 P11-Informacinis blokas-Straipsnis 2013-11-11 Kita 242 242 -
2 P11-Mėnuo-Informacinis blokas 2013-11-11 Kita 6050 6050 -
3 P11-Savaitė-Informacinis blokas 2013-11-11 Kita 2420 2420 -
4 Sticky, Bėganti eilutė - Tituliniai 2013-11-11 Kita 32.67 33.88 -
5 P12 Straipsnis 2013-11-11 Kita 726 726 -
6 P8, P10 - Mėnuo - Titulinis+pasirinkta rubrika 2013-11-11 Kita 6050 6050 -
7 P8, P9 - Mėnuo - Titulinis+Miesto rubrika 2013-11-11 Kita 6050 7260 -
8 P8, P10 -Savaitė - Titulinis+pasirinkta rubrika 2013-11-11 Kita 2420 2420 -
9 P8, P9 - Savaitė - Titulinis+Miesto rubrika 2013-11-11 Kita 2420 3630 -
10 Sticky, Bėganti eilutė - Visa aplinka 2013-11-11 Kita 30.25 30.25 -
11 P1, P2, P3 - Visa aplinka 2013-11-11 Kita 8.47 12.1 -
12 Brandday - Titulinis 2013-11-11 Kita 24200 24200 24val visų portalų tituliniuose vieno užsakovo reklama
13 Interviu/Portalo svečias (3 anonso maketai spaudoj 2013-11-11 Kita 6050 6050 -
14 Nuomonė, dienos klausimas, citata, citata su str. 2013-11-11 Kita 1210 1815 -
15 P1, P2, P3 - Tituliniai 2013-11-11 Kita 10.89 14.52 -

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
1 Avansinė nuolaida 10 2013-11-11
2 Užsakius DMN portaluose reklamos už 3000 Lt 3 2013-11-11
3 Užsakius DMN portaluose reklamos už 5000 Lt 5 2013-11-11
4 Užsakius DMN portaluose reklamos už 7000 Lt 7 2013-11-11
5 Užsakius DMN portaluose reklamos už 10000 Lt 10 2013-11-11

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.