Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Spauda

Savaitraštis "Klaipėda" rusų kalba

UAB "Diena Media News", įm.k. 133348410
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 Klasifikuoti: užuojautos, padėkos 2013-11-11 Kita 50 50 -
2 Klaisifikuoti: Sveikinimai, Nekrologai 2013-11-11 Kita 120 120 -
3 Klasifikuoti: žodiniai skelbimai-papidlomas žodis 2013-11-11 Kita 1.5 1.5 -
4 Klasifikuoti:rėmėlyje,paryškinti 2013-11-11 Kita 25 30 -
5 Klasifikuoti:žodiniai skelbimai:paprasti,paryškint 2013-11-11 Kita 15 20 -
6 Tekstiniai puslapiai 2013-11-11 cm2 6.05 8.47 -
7 Moduliai: G, H 2013-11-11 Kita 1210 1815 -
8 Klasifikuota reklama 2013-11-11 cm2 4.23 4.23 -

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
1 Avansinė nuolaida 10 2013-11-11
2 Užsakius reklamos DMN leidiniuose už 3000 Lt 3 2013-11-11
3 Užsakius reklamos DMN leidiniuose už 5000 Lt 5 2013-11-11
4 Užsakius reklamos DMN leidiniuose už 7000 Lt 7 2013-11-11
5 Užsakius reklamos DMN leidiniuose už 10000 Lt 10 2013-11-11

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
1 Už nestandartinę reklamą, vietos parinkimą 30 2013-11-11
2 Už skubų reklamos spausdinimą,esant talpinimo gali 50 2013-11-11
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.