Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Internetas

www.anyksta.lt

Uždaroji akcinė bendrovė "Anykštos redakcija", įm.k. 154129124
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 Fotografavimas 2013-11-11 Kita 48.4 48.4 1 nuotrauka
2 Aktyvuota reklama 1 psl.dešinėje 2013-11-11 Kita 6.05 6.05 (200x150 px) 1 diena
3 Banerio pagaminimas 2013-11-11 Kita 121 121
4 Teksto parašymas 2013-11-11 Kita 121 121 1 kompiuterlapis 12 šriftu
5 Reklama 1 psl. antroje - penktoje pozicijoje 2013-11-11 Kita 24.2 24.2 Dienai
6 Reklama 1 psl. pirmoje pozicijoje 2013-11-11 Kita 121 121 Dienai
7 Forumo organizavimas 2013-11-11 Kita 968 968
8 Bėganti eilutė 2013-11-11 Kita 6.05 6.05 1 diena
9 Aktyvuota reklama kituose psl. 2013-11-11 Kita 3.63 3.63 (200x150 px) 1 diena
10 Aktyvuota reklama 1 psl. 2013-11-11 Kita 15.73 15.73 viršuje (565x70px)1 diena

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.