Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Spauda

Žurnalas „Aukštaitiškas formatas“

Uždaroji akcinė bendrovė "Anykštos redakcija", įm.k. 154129124
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 Fotografavimas 2013-11-11 Kita 48.4 48.4 1 nuotrauka
2 kv. cm. 2013-11-11 cm2 1.82 1.82
3 Teksto parašymas 2013-11-11 Kita 121 121 1 kompiuterlapis 12 šriftu
4 3 viršelis 2013-11-11 Kita 907.5 907.5
5 4 viršelis 2013-11-11 Kita 1210 1210
6 2 viršelis 2013-11-11 Kita 1028.5 1028.5

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.