Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Spauda

Laikraštis „Anykšta“

Uždaroji akcinė bendrovė "Anykštos redakcija", įm.k. 154129124
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 Fotografavimas 2013-11-11 Kita 48.4 48.4 1 nuotrauka
2 Tekstiniai puslapiai, spalvota 2013-11-11 cm2 4.84 7.26 Fiksuota vieta + 20 proc,. maketavimas + 10 proc.,šeštadienio numeris + 20 proc.
3 Tekstiniai puslapiai, nespalvota 2013-11-11 cm2 3.63 5.45 Fiksuota vieta + 20 proc,. maketavimas + 10 proc.,šeštadienio numeris + 20 proc.
4 Reklaminiai puslapiai, spalvota 2013-11-11 cm2 3.63 5.45 Fiksuota vieta + 20 proc,. maketavimas + 10 proc.,šeštadienio numeris + 20 proc.
5 Reklaminiai puslapiai, nespalvota 2013-11-11 cm2 1.82 2.72 Fiksuota vieta + 20 proc,. maketavimas + 10 proc.,šeštadienio numeris + 20 proc.
6 Teksto parašymas - 1 kompiuterlapis (12 šriftu) 2013-11-11 Kita 121 121
7 Neadresuotos reklamos platinimas kaime 2013-11-11 Kita 0.85 0.85 Lankstinukai, bukletai, skrajutės ir kt, Kaina už 1 vnt, iki 70 g
8 Neadresuotos reklamos platinimas mieste 2013-11-11 Kita 0.22 0.22 Lankstinukai, bukletai, skrajutės ir kt, Kaina 1 vnt, iki 70 g

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.