Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Radijas

Radijo stotis „Laluna“

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "REKLAMOS EKSPERTAI", įm.k. 125683156
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 10 sek. audioklipo transliacija 2013-11-11 Kita 48.4 48.4
2 Reportažo transliacija 2013-11-11 Kita 484 484 Reportažo trukmė iki 3 min,
3 60 sek. audioklipo transliacija 2013-11-11 Kita 217.8 217.8
4 30 sek. audioklipo transliacija 2013-11-11 Kita 108.9 108.9
5 45 sek. audioklipo transliacija 2013-11-11 Kita 157.3 157.3
6 20 sek. audioklipo transliacija 2013-11-11 Kita 76.23 76.23
7 60 min. trukmės agitacinė laida 2013-11-11 Kita 4840 4840 Laida gali būti transliuojama bet kurią darbo dieną, iš anksto suderinus jos tikslią datą ir laiką, Laidos vedėjai gali pateikti iš anskto suderintus klausimus arba klausimus gali pateikti radijo klausytojai, Pokalbio trukmė - 5 kartai po 5 min,
8 30 min. trukmės agitacinė laida 2013-11-11 Kita 2904 2904 Laida gali būti transliuojama bet kurią darbo dieną, iš anksto suderinus jos tikslią datą ir laiką, Laidos vedėjai gali pateikti iš anskto suderintus klausimus arba klausimus gali pateikti radijo klausytojai, Pokalbio trukmė - 3 kartai po 5 min,
9 Audioklipo gamyba 2013-11-11 Kita 484 484

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.