Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Televizija

Šiaulių regiono TV "S plius"

Viešoji įstaiga "Šiauliai plius", įm.k. 300618252
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 Diskusijų laida iš studijos 40 min 2013-11-11 min 544.5 544.5 Dalyvauja keturios partijos po vieną atstovą. Transliacija 2 kartus.Įkainiai
2 Diskusijų laida iš studijos 30 min 2013-11-11 min 423.5 423.5 Dalyvauja keturios partijos po vieną atstovą. Transliacija 2 kartus.Įkainiai
3 Diskusijų laida iš studijos 20 min 2013-11-11 min 302.5 302.5 Dalyvauja keturios partijos po vieną atstovą. Transliacija 2 kartus.Įkainiai prisegti.
4 Diskusijų laida iš studijos 40 min 2013-11-11 min 726 726 Dalyvauja trys partijos po vieną atstovą. Transliacija 2 kartus.Įkainiai prisegti.
5 Diskusijų laida iš studijos 30 min 2013-11-11 min 568.7 568.7 Dalyvauja trys partijos po vieną atstovą. Transliacija 2 kartus.Įkainiai prisegti.
6 Diskusijų laida iš studijos 20 min 2013-11-11 min 423.5 423.5 Dalyvauja trys partijos po vieną atstovą. Transliacija 2 kartus.Įkainiai prisegti.
7 Diskusijų laida iš studijos 30 min 2013-11-11 min 907.5 907.5 Dalyvauja 2 partijos po vieną atstovą. Transliacija 2 kartus.Įkainiai prisegti.
8 Diskusijų laida iš studijos 40 min 2013-11-11 min 1089 1089 Dalyvauja 2 partijos po vieną atstovą. Transliacija 2 kartus.Įkainiai prisegti.
9 Diskusijų laida iš studijos 20 min 2013-11-11 min 605 605 Dalyvauja dvi partijos po vieną atstovą. Transliacija 2 kartus.Įkainiai prisegti.
10 Siužeto transliacija 2 kartus per dieną 2013-11-11 sek 338.8 338.8 Trukmė 91-100sek, Įkainiai prisegti,
11 Tiesioginis 1 asmens pasisakymas iš studijos 2013-11-11 min 1452 1452 Trukmė 10 min,, 2 transliacijos
12 Tiesioginis 1 asmens pasisakymas iš studijos 2013-11-11 min 968 968 Trukmė 5 min,, 2 transliacijos
13 Klipo transliacija 2013-11-11 sek 6.05 6.05 Pateiktas 1 sek, įkainis
14 Siužeto gamyba 2013-11-11 sek 484 484 Trukmė 91-100sek, Įkainiai prisegti,
15 Siužeto gamyba 2013-11-11 sek 363 363 Trukmė 30- 90sek,
16 Siužeto transliacija 2 kartus per dieną 2013-11-11 sek 302.5 302.5 Trukmė 30- 90 sek,
17 Tiesioginės laidos tr. iš studijos 2013-11-11 min 1694 1694 Trukmė 21-30 min, Įkainiai prisegti,
18 Tiesioginės laidos transliacija iš studijos 2013-11-11 min 1210 1210 Trukmė 10-20 min, Įkainiai prisegti,
19 Tiesioginės laidos tr. iš studijos 2013-11-11 min 2178 2178 Trukmė 31-40 min, Įkainiai prisegti,
20 Siužeto transliacija 2 kartus per dieną 2013-11-11 sek 459.8 459.8 Trukmė 121-180sek, Įkainiai prisegti,
21 Tiesioginė 40min. laida ne iš studijos 2013-11-11 min 4477 4477 Tiesioginė laida daroma esant techninėms galimybėms,Įkainiai prisegti,
22 Siužeto gamyba 2013-11-11 sek 968 968 Trukmė 301-600sek, Įkainiai prisegti,
23 Siužeto gamyba 2013-11-11 sek 847 847 Trukmė 181-300sek, Įkainiai prisegti,
24 Siužeto gamyba 2013-11-11 sek 726 726 Trukmė 121-180sek, Įkainiai prisegti,
25 Siužeto gamyba 2013-11-11 sek 605 605 Trukmė 101-120sek, Įkainiai prisegti,
26 Siužeto transliacija 2 kartus per dieną 2013-11-11 sek 605 605 Trukmė 301-600sek, Įkainiai prisegti,
27 Siužeto transliacija 2 kartus per dieną 2013-11-11 sek 508.2 508.2 Trukmė 181-300sek, Įkainiai prisegti,
28 Siužeto transliacija 2 kartus per dieną 2013-11-11 sek 411.4 411.4 Trukmė 101-120sek, Įkainiai prisegti,
29 Laidos transliacija 2 kartus 2013-11-11 min 847 847 iki 40 min.
30 Laidos transliacija 2 kartus 2013-11-11 min 726 726 iki 30 min
31 Laidos transliacija 2 kartus 2013-11-11 min 605 605 iki 20 min.
32 Laidos transliacija 2 kartus 2013-11-11 min 242 242 trukmė iki 5 min,
33 Laidos transliacija 2 kartus 2013-11-11 min 484 484 trukmė iki 15 min,
34 Laidos transliacija 2 kartus 2013-11-11 min 363 363 trukmė iki 10 min,
35 Laidos gamyba 2013-11-11 min 847 847 Trukmė 5 min,
36 laidos gamyba 2013-11-11 min 1452 1452 Trukmė 15 min,

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.