Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Spauda

Savaitraštis „Šiauliai plius"

Viešoji įstaiga "Šiauliai plius", įm.k. 300618252
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 Reklaminiai puslapiai spalvoti 2013-11-11 cm2 8.47 8.47 Įkainiai prisegti
2 Straipsnio parengimas iki 1000 kv.cm 2013-11-11 Kita 363 363 Įkainiai prisegti
3 Straipsnio parengimas iki 500 kv.cm 2013-11-11 Kita 302.5 302.5 Įkainiai prisegti
4 Straipsnio parengimas iki 200 kv.cm 2013-11-11 Kita 181.5 181.5 Įkainiai prisegti
5 Parengto straipsnio talpinimas 2013-11-11 cm2 6.05 6.05 Įkainiai prisegti
6 Reklaminiai nespalvoti 2013-11-11 cm2 7.26 7.26 Įkainiai prisegti
7 Vidiniai puslapiai 2013-11-11 cm2 10.29 10.29 Įkainiai prisegti
8 Paskutinis puslapis 2013-11-11 cm2 12.1 12.1 Įkainiai prisegti
9 Trečias puslapis 2013-11-11 cm2 11.86 11.86 Įkainiai prisegti
10 Straipsnio patalpinimas iki 300 kv.cm 2013-11-11 Kita 242 242 Įkainiai prisegti

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.