Politinės reklamos įkainiai

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimų politinės kampanijos reklamos įkainiai ir sąlygos

Spauda

Savaitraštis "Vakarų Lietuva"

Uždaroji akcinė bendrovė "Pajūrio naujienos", įm.k. 164084154
Eil.Nr. Įkainio pavadinimas Įsigaliojimo data Mato vnt. Įkainis su PVM, Lt Sąlygos
nuo iki
1 Reklama 2013-11-11 cm2 25.41 30.49 J/b reklama 21Lt+PVM, fiksuota vieta +20proc, nuolaidos netaikomos
2 Reklama 2013-11-11 cm2 33.03 39.64 Spalvota reklama 27,30Lt+PVM, fiksuota vieta +20proc,, nuolaidos netaikomos

Galimos taikyti nuolaidos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data

Galimos taikyti priemokos:

Eil.Nr. Nuolaidos pavadinimas Dydis, % Sąlygos Įsigaliojimo data
Šiame puslapyje skelbiami viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikti duomenys.